Wymagane dokumenty przy zapisie do szkoły:


1.Podanie, które można pobrać w sekretariacie szkoły lub ściągnąć tutaj.
2. Świadectwo ukończenia szkoły:
podstawowej 8-letniej lub gimnazjum – w przypadku zapisu do 3 letniego liceum
szkoły średniej – w przypadku zapisu do szkoły policealnej
3. 2 zdjęcia
4. Zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku przeciwwskazań
do kontynuowania nauki (tylko w przypadku zapisu do szkoły policealnej!!!)