SZKOŁY MEDYCZNE
- OPIEKUN MEDYCZNY
NAUKA TRWA 1 ROK. TRYB NAUKI: zaoczny (zjazdy co dwa tygodnie w sobotę i niedzielę)
PRZEDMIOTY:

 • opieka nad osobą chorą i niesamodzielną,
 • zdrowie publiczne,
 • zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
 • język migowy
 • zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe. Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio-psycho-społeczne. Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym. Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne.


- TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ
NAUKA TRWA 1 ROK. TRYB NAUKI: zaoczny (zjazdy co dwa tygodnie w sobotę i niedzielę)
PRZEDMIOTY:

 • BHP z elementami pierwszej pomocy
 • język obcy zawodowy
 • podstawy działalności gospodarczej i promocji zdrowia z wykonywaniem technik informacyjnych
 • podstawy psychologii i socjologii z elementami komunikacji personalnej
 • dezynfekcja i sterylizacja sprzętu i wyrobów medycznych
 • anatomia i fizjologia człowieka
 • pracownia mycia, dezynfekcji i sterylizacji z użyciem odpowiednich metod i urządzeń
 • pracownia prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji
 • pracownia zabiegów higienicznych i aseptycznych
 • praktyka zawodowa

Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Technik sterylizacji medycznej samodzielnie wykonuje proces dekontaminacji. Dekontaminacja to wieloetapowe przygotowanie sprzętu, którego efektem jest wyrób bezpieczny w użyciu dla żądanego poziomu czystości mikrobiologicznej dla danego postępowania. Do zadań zawodowych technika sterylizacji medycznej należy: mycie i dezynfekcja manualna narzędzi, przygotowywanie roztworów preparatów myjących i dezynfekcyjnych, mycie i dezynfekcja maszynowa narzędzi, obsługa maszyn do mycia i dezynfekcji, kontrola procesu mycia, kontrola procesu dezynfekcji, demontaż narzędzi przed myciem i dezynfekcją, montaż narzędzi przed sterylizacją, kontrola sprzętu pod względem jakościowym i ilościowym, pakietowanie narzędzi, pakietowanie bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego, przygotowanie pakietów okolicznościowych, sterylizacja narzędzi, bielizny operacyjnej i materiału opatrunkowego różnymi metodami, obsługa sterylizatorów, kontrola procesu sterylizacji, prowadzenie dokumentacji wszystkich wykonanych czynności.