POMOC MERYTORYCZNA W PISANIU PRAC

Masz problem z napisaniem pracy? Zgłoś się do nas!
Mamy do zaproponowania szeroko rozumianą pomoc w pisaniu prezentacji maturalnych, prac licencjackich, magisterskich, inżynierskich                  oraz tworzeniu prezentacji.
CENY ustalane są indywidualnie i zależą od tematu, objętości, czasu realizacji, a także dostępności literatury z danego zagadnienia.

 

KOREPETYCJE

Nasi nauczyciele pomogą uczniowi nadrobić zaległości w szkole,
pomogą w odrabianiu prac domowych oraz przygotują do wybranego egzaminu.
Korepetytorzy rozwijają pasje uczniów, motywują do samodzielnej nauki
w domu oraz monitorują ich postępy w nauce.

Dzięki indywidualizacji procesu nauczania jesteśmy w stanie sprostać
oczekiwaniom każdego ucznia. Zatrudniamy jedynie wykwalifikowaną kadrę,
absolwentów studiów wyższych w danym kierunku, posiadającą uprawnienia
pedagogiczne oraz doświadczenie w nauczaniu.


OPIEKUN LEKCYJNY

Zapraszamy do skorzystania z usługi OPIEKUNA LEKCYJNEGO dla Państwa dziecka. Pozwoli to osiągnąć wysoki poziom wykształcenia dzieci           oraz zapewnić im bardzo dobre wyniki w nauce.

 

Zadaniem OPIEKUNA LEKCYJNEGO jest:

 • dbanie o rzetelne przygotowanie dziecka do zajęć szkolnych
 • pomoc w codziennym odrabianiu lekcji, czytanie, przerabianie lektur
 • pomoc dla rodziców w rozwiązywaniu trudnych problemów z dzieckiem
 • dbanie o całościowy rozwój edukacyjny ucznia

 

SZKOLENIA DLA FIRM I OSÓB PRYWATNYCH

 Tematyka szkoleń zamkniętych i otwartych

 • asertywność
 • praca w zespole
 • autoprezentacja i kreowanie wizerunku
 • zarządzanie czasem
 • zarządzanie stresem i rozwiązywanie konfliktów
 • motywacja
 • negocjacje
 • wystąpienia publiczne
 • obsługa klienta i savoir vivre

Szkolenia/kursy zawodowe

 • Archiwista
 • Asystentka - sekretarka
 • Bukieciarz - Florysta
 • Opiekunka dziecięca
 • Opiekun osób starszych
 • Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Podstawy księgowości
 • Pracownik administracyjno-biurowy
 • Przedstawiciel handlowy
 • Specjalista ds. kadrowo-płacowych
 • Specjalista ds. logistyki i magazynowania
 • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
 • Specjalista ds. zarządzania finansami

Tematyka szkoleń dla rolników i rynku rolnego

 • Ułatwianie startu młodym rolnikom
 • Renty strukturalne
 • Modernizacja gospodarstw rolnych
 • Program rolnośrodowiskowy
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 • Dofinansowania dla rolników
 • Dostosowanie gospodarstw rolnych do nowych wymogów UE na rok 2013
 • Alternatywne źródła energii i ich zastosowanie
 • Wykorzystywanie gnojownic do produkcji biogazu
 • Nowoczesne metody agrotechniczne

 

Każde szkolenie możemy dostosować do indywidualnych potrzeb klienta – czas trwania, miejsce, metody, zakres materiału, kompetencje trenera.